Choukroun A-PRF™.

Hemsida

När används Choukroun A-PRF™ inom ekologisk tandvård?

Den naturliga, biokompatibla vävnad som skapas med Choukroun A-PRF™-metoden är fördelaktig vid akuta och kroniska munsjukdomar. Metoden används främst när vävnadsregenerering är särskilt viktig för att säkerställa läkning, till exempel

Även kroniskt exponerade tandhalsar, som leder till sekundära besvär och sjukdomar, kan försiktigt täckas med kroppens eget membran, som produceras av tandläkaren.

Vävnad tillverkad av kroppens eget material

Hur exakt fungerar det
Choukroun A-PRF™?

För att producera den naturliga vävnaden från patientens eget kroppsmaterial tas först en liten mängd blod från patienten och centrifugeras. Detta ger en suspension med koncentrerade trombocyter. Dessa speciella blodkroppar, som också kallas blodplättar, är viktiga för blodets koagulering. De kan användas för att producera ett membran inom en kvart, vilket är idealiskt för de ovan nämnda ändamålen. Den sätts in av den biologiska tandläkaren på önskad plats och kan försluta såret och stödja sårläkningen utan att orsaka intoleransreaktioner.