Avtryck

ZBZ.lu – Kompetenscentrum för biologisk tandvård

29, Avenue Monterey

L-2163 Luxemburg

Tfn. +352/467312

Fax +352/467313

hello@zbz.lu

www.zbz.lu

Behörig tillsynsmyndighet

Medicinska högskolan

2, rue Albert Ier

L-1117 Luxemburg

info@collegemedical.lu

Arbetstitel:

Tandläkare

Ansvarig för innehållet:

Dr Hendrik Schwagten PhD, MSc, MSc, MSc

Dirk Hessmann

Momsregistreringsnummer LU18117358