Påtryk

ZBZ.lu – Kompetencecenter for biologisk tandpleje

29, Avenue Monterey

L-2163 Luxembourg

Tlf. +352/467312

Fax +352/467313

hello@zbz.lu

www.zbz.lu

Kompetent tilsynsmyndighed

Lægeuddannelsen

2, rue Albert Ier

L-1117 Luxembourg

info@collegemedical.lu

Jobtitel:

Tandlæge

Ansvarlig for indholdet:

Dr. Hendrik Schwagten PhD, MSc, MSc, MSc

Dirk Hessmann

Moms-ID nr. LU18117358